Produsenter og Miljøgebyrer i Elretur

Har du god samvittighet?
Hvis du er importør eller produsent av elektriske eller elektroniske produkter er du gjennom Avfallsforskriften pålagt et produsentansvar som også omfatter ansvar for retur, miljøsanering og forsvarlig gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Ditt ansvar for innsamling og gjenvinning omfatter produkttyper du selger til det norske markedet, i samme mengde som du omsetter.

Elretur sørger for å ivareta forpliktelsene i Avfallsforskriften til beste for miljøet og den enkelte bedrift. Elretur har vært en pioner innen dette fagområdet, og kan vise til resultater i verdenstoppen fra vårt landsdekkende innsamlings- og gjenvinningssystem som vi har operert siden starten i 1999.

Elretur er bransjens eget selskap, som drives nonprofitt, og med grunnlag i Bransjeavtalen mellom Miljøverndepartementet og norske bransjeforeninger. Elretur er eiet av Stiftelsen Elektronikkbransjen, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL), IKT-Norge og Abelia.

Produktene som omfattes av Avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter er av myndighetene delt inn i 14 hovedkategorier.

 

Hvordan bli en del av Elreturs retursystem?
Dersom du ønsker å ta din del av miljøansvaret kan du laste ned Elreturs avtale og sende denne til oss i 2 eksemplarer.

Miljøgebyrliste
Elretur er ansvarlig for produktene i henhold til myndighetenes produktliste. Kategoriene er basert på bestemte tolltariffnummer. EE-registeret har utarbeidet en veiledende kategorisering for hvert produkt som benyttes ved import og innenlands produksjon. Det er likevel produktets klassifisering i forhold til Avfallsforskriftens kategoriliste som avgjør miljøgebyrberegningen. Mer om produkter  og miljøgebyrlister , se her