Eksterne nyheter

24.10.2014

Ibestad Miljøstasjon - Ekstra åpent

Ibestad Miljøstasjon vil holde ekstra åpent fra kl 1200 - 1800 følgende dager: - tirsdag 4. november og - tirsdag 2. desember På disse dagene gis det en ekstra mulighet til å levere grovavfall, farlig avfall og EE-avfall.

23.10.2014

Hvem skal betale for avfallet?

Regjeringens nye forslag om å utvide beløpsgrensen for hva som er tillatt å importere uten mva får miljøkonsekvenser. Dagens lovverk pålegger norske returselskaper for EE-avfall å samle inn, miljøsanere og gjenvinne alt EE-avfall i Norge.

23.10.2014

Bellona anmelder Andebu kommune

Miljøvernorganisasjonen mener kommunen har tillatt ulovlig mellomlagring av farlig avfall, deponering av avfall og grov forsøpling flere steder. +1 I dag sender Bellona derfor inn en anmeldelse for brudd på forurensningsloven.