Eksterne nyheter

17.09.2014

Han har sortert i 20 år

OPPEGÅRD: - Hjemme hos oss har vi sortert og brettet returkartong i 20 år. Det er kona som er pådriveren, så egentlig burde hun vunnet prisen. Jeg deler den gjerne med henne og barna våre, sier Willy Østberg.

16.09.2014

Krafttak for insamling av farleg avfall

2014 er Farleg avfall-året, og FjellVAR gjer ein ekstra innsats for at innbyggjarane skal bli flinkare til å handsame ting som ikkje høyrer heime i vanleg boss. Til dømes elektronisk avfall og farlege kjemikaliar.

15.09.2014

Denne uken kommer Miljøbilen

Miljøbilen tar imot farlig avfall og tar hånd om dette på en sikker måte. Er du i tvil om noe er farlig avfall, da er det best og ikke ta noen sjanser. Lever det uansett som farlig avfall!