Eksterne nyheter

30.03.2015

Borettslaget ditt kan få svi for dette

Vårens dugnad blir både dyr og farlig hvis du kaster feil. - Mange vet ikke hva de kan kaste i containerne eller hva de absolutt ikke kan kaste.

26.03.2015

Levering av elektro-avfall

Kun innlevering til miljøstasjonen i Malåna hver onsdag kl. 15-17 All annen hensetting er forbudt

26.03.2015

Høringssvar til endring av EE-forskriften

Endring av EE-forskriften har vært på høring. Avfall Norge sendte innspill til de foreslåtte endringene. Miljødirektoratet sendte i januar endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om ee-avfall på høring. Høringsfristen var 10.mars.