Eksterne nyheter

03.07.2015

Forslag til ny forskrift om elektronisk avfall

Miljødirektoratet har oversendt endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektronisk produkter (EE-avfall) til Klima- og miljødepartementet.

30.06.2015

Avfallstyper som kan leveres til Lindenes Miljøstasjon

Miljøstasjonen tar i mot følgende typer avfall, til følgende priser (eks.

23.06.2015

Flytting av returpunkt frå Rong senter

Returpunktet for avfall ved Rong senter er flytta til nedsida av bensinstasjonen på Rong. Førebels har vi ikkje container for papir på Rong, men dette vil koma så snart vi har ein eigna plass for plassering.